„AviUrban“ taisyklės ir sąlygos

Įvadas

Šios standartinės svetainės taisyklės ir sąlygos, parašytos šiame tinklalapyje, tvarko jūsų naudojimąsi mūsų svetaine „AviUrban“, pasiekiama adresu https://aviurban.net/.

Šios sąlygos bus visiškai taikomos ir turės įtakos jūsų naudojimuisi šia svetaine. Naudodamiesi šia svetaine jūs sutinkate su visomis čia nurodytomis sąlygomis ir sąlygomis. Negalite naudotis šia svetaine, jei nesutinkate su bet kuria iš šių standartinių svetainės taisyklių ir sąlygų.

Nepilnamečiams arba jaunesniems nei 18 metų asmenims neleidžiama naudotis šia svetaine.

Intelektinės nuosavybės teisės

Išskyrus jums priklausantį turinį, pagal šias sąlygas „AviUrban“ ir (arba) jo licencijų išdavėjams priklauso visos intelektinės nuosavybės teisės ir šioje svetainėje esanti medžiaga. .

Jums suteikiama ribota licencija tik peržiūrėti šioje svetainėje esančią medžiagą.

Apribojimai

Jums yra konkrečiai apribota galimybė:

  • skelbti bet kokią svetainės medžiagą bet kurioje kitoje laikmenoje;
  • bet kokios svetainės medžiagos pardavimas, sublicencijavimas ir (arba) kitaip komercializavimas;
  • viešai atlikti ir (arba) rodyti bet kokią svetainės medžiagą;
  • naudojant šią svetainę bet kokiu būdu, kuris kenkia arba gali pakenkti šiai svetainei;
  • naudojant šią svetainę bet kokiu būdu, kuris turi įtakos vartotojo prieigai prie šios svetainės;
  • šios svetainės naudojimas pažeidžiant galiojančius įstatymus ir reglamentus arba bet kokiu būdu gali pakenkti svetainei arba bet kuriam asmeniui ar verslo subjektui;
  • užsiima bet kokia duomenų gavyba, duomenų rinkimu, duomenų gavimu ar bet kokia kita panašia veikla, susijusia su šia svetaine;
  • naudojant šią svetainę bet kokiai reklamai ar rinkodarai.

Jūs negalite pasiekti tam tikrų šios svetainės sričių, o „AviUrban“ gali toliau apriboti prieigą prie bet kurių šios svetainės sričių bet kuriuo metu savo nuožiūra. Bet koks naudotojo ID ir slaptažodis, kurį galite turėti šiai svetainei, yra konfidencialūs, taip pat turite laikytis konfidencialumo.

Jūsų turinys

Šiose standartinėse svetainės taisyklėse ir sąlygose „Jūsų turinys“ reiškia bet kokį garso, vaizdo tekstą, vaizdus ar kitą medžiagą, kurią pasirenkate rodyti šioje svetainėje. Rodydami savo turinį, jūs suteikiate „AviUrban“ neišskirtinę, visame pasaulyje neatšaukiamą, sublicencijuojamą licenciją naudoti, atgaminti, pritaikyti, skelbti, versti ir platinti jį bet kurioje ir visose laikmenose.

Jūsų turinys turi būti jūsų ir neturi pažeisti jokių trečiųjų šalių teisių. „AviUrban“ pasilieka teisę bet kuriuo metu be įspėjimo pašalinti bet kokį Jūsų turinį iš šios svetainės.

Jokių garantijų

Ši svetainė teikiama tokia, kokia yra, su visais trūkumais, o „AviUrban“ neteikia jokių pareiškimų ar garantijų, susijusių su šia svetaine ar šioje svetainėje esančia medžiaga. Be to, niekas šioje svetainėje esančios informacijos negali būti aiškinama kaip patarimas.

Atsakomybės apribojimas

Jokiu atveju „AviUrban“, nei jokie jo pareigūnai, direktoriai ir darbuotojai nebus laikomi atsakingais už nieką, kas iškyla ar bet kokiu būdu yra susiję su jūsų naudojimusi šia svetaine, nesvarbu, ar tokia atsakomybė yra pagal sutartį. „AviUrban“, įskaitant jos pareigūnus, direktorius ir darbuotojus, neprisiima atsakomybės už jokią netiesioginę, pasekminę ar specialią atsakomybę, kylančią dėl jūsų naudojimosi šia svetaine arba bet kokiu būdu su juo susijusią.

Žalos atlyginimas

Jūs visiškai atlyginate „AviUrban“ nuo bet kokių ir (arba) visų įsipareigojimų, išlaidų, reikalavimų, ieškinio priežasčių, žalos ir išlaidų, atsirandančių bet kokiu būdu, susijusiu su bet kurios iš šių sąlygų nuostatų pažeidimu.< /p>

Atskiriamumas

Jei kuri nors šių sąlygų nuostata bus pripažinta negaliojančia pagal taikomus įstatymus, tokios nuostatos bus ištrintos nepažeidžiant likusių čia esančių nuostatų.

Sąlygų keitimas

„AviUrban“ leidžiama bet kada peržiūrėti šias sąlygas, o naudodamiesi šia svetaine jūs turėtumėte reguliariai peržiūrėti šias sąlygas.

Priskyrimas

Įmonei „AviUrban“ leidžiama perleisti, perduoti ir subrangovams sudaryti savo teises ir (arba) įsipareigojimus pagal šias sąlygas be jokio įspėjimo. Tačiau pagal šias sąlygas jums neleidžiama perleisti, perduoti ar subrangos sutartimi sudaryti jokių savo teisių ir (arba) įsipareigojimų.

Visa sutartis

Šios sąlygos sudaro visą „AviUrban“ ir jūsų sutartį dėl šios svetainės naudojimo ir pakeičia visas ankstesnes sutartis ir susitarimus.

Taikanti teisė ir jurisdikcija

Šioms sąlygoms bus taikomi ir aiškinami Lietuvos valstijos įstatymai, o jūs pasiduodate neišskirtinei valstijos ir federalinių teismų, esančių lt, jurisdikcijai sprendžiant bet kokius ginčus.

Exit mobile version